Asiantuntija-apua työnantajalle ja työn tekijälle. 

Työterveyslääkärin palvelut

Työterveyslääkärimme ovat työterveyden erikoisasiantuntijoita, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyden asiakkaan terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn.

Työterveyslääkärin kautta on mahdollista saada myös erikoislääkärikonsultaatioita.

Varaa aika

Työterveyshoitajan palvelut

Työterveyshoitaja vastaa yhdessä työterveyslääkärin kanssa palvelujen tuottamisesta asiakasyritysten ja -organisaatioiden tarpeisiin. Työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshoitajan keskeisiä tehtäviä ovat; terveysneuvonta, työpaikan olosuhteiden arviointi, kehittäminen ja seuranta sekä yhteistyön ja palveluiden koordinointi.

Työterveyshoitajat tekevät myös terveystarkastuksia ja osaltaan arvioivat työntekijän työ- ja toimintakykyä; suunnittelevat ja toteuttavat toimintoja, joilla tuetaan ja ylläpidetään työntekijän hyvinvointia.

Varaa aika

Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutit ovat erikoistuneet erilaisten työperäisten TULES-vaivojen ennaltaehkäisyyn. Kokonaisvaltainen arviointi tehdään työn vaatimukset ja yksilön toimintakyky huomioiden.

Hyvällä ergonomialla sekä tietojen antamisella ja ohjauksella voidaan ehkäistä työperäisin vaivoja ja tukea työssä selviytymistä koko työuran ajan.

Ennaltaehkäisevä toiminta on kustannustehokkaampaa ja vähentää pitkiä sairauslomia.
 

Työpsykologille?

Työpsykologi on erikoistunut työn psyykkisten ja sosiaalisten vaatimusten arviointiin, kuormituksen hallintakeinoihin ja voimavarojen tukemiseen.  Toimintamuotoina ovat yksilökäynnit sekä työyhteisötyö erilaisissa työhyvinvointia uhkaavissa muutoksissa, kriisitilanteissa ja vuorovaikutusongelmissa.

Työpsykologi tekee työkyvyn arviointiin liittyviä psykologisia tutkimuksia, tukee esimiehiä ja osallistuu työolojen sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset

Kauttamme saa tarvittaessa kattavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ammattihenkilön määrämänä.

Oma Chat

Ota helposti yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi. Hän voi tarvittaessa välittää viestiä eteenpäin työterveyslääkärille, työfysioterapeutille tai työpsykologille.

OmaChat on tietoturvallinen yhteydenpitomuoto, joka nopeuttaa avun saantia merkittävästi.

Terveystarkastukseen?

Tarkastuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia, etsiä työkykyä vaarantavia tekijöitä sekä selvittää sopivuutta kulloiseenkin työtehtävään. Tarkastuksen tekevä hoitaja ja/tai lääkäri ohjaa tarvittaessa työfysioterapeutin ja/tai psykologin tarkastukseen.