Miksi valita meidät?

Kumppanuutta ja kustannussäästöjä

Toimiva työterveydenhuolto tukee työkykyä ja esimiestyötä. Oikea-aikaiset toimenpiteet ja nopea hoitoon pääsy sekä laskee kustannuksia, että lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Mitä työterveyshuoltoon sisältyy?

Työterveyshuolto on lakisääteistä toimintaa. Tarkempi sisältö ja laajuus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä teidän kanssanne. Kela korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Työntekijälle työterveyshuolto on maksutonta.

Kauttamme saat nyt myös monipuoliset ja laadukkaat hammashoitopalvelut.

Ennaltaehkäisemällä vähennät kustannuksia 

Asiakkaanamme työntekijänne pääsevät nopeasti hoitoon ja tarvittaviin jatkotutkimuksiin. Nopea hoidon aloitus ja oikea-aikaiset toimenpiteet saattavat lyhentää merkittävästikin sairauspoissaolon pituutta, vähentää työkykyriskejä ja laskea kustannuksia. 

Työterveyshuollon avulla huomioit paremmin myös työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä – jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti työssä jaksamiseen ja sitä kautta laskea työn tehokkuutta. 

Mitä on työterveyspainotteinen sairaanhoito?

Tarjoamme asiantuntevaa ja oikea-aikaista, työterveyspainotteista sairaanhoitopalvelua. Henkilöstömme on työterveyden erikoisasiantuntijoita, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyden asiakkaan terveyteen.

Palveluun kuuluu myös laboratorio- ja röntgentutkimukset. Kauttamme on mahdollisuus saada myös erikoislääkärikonsultaatioita.

Asiakkainamme on niin pieniä, keskisuuria, kuin suuriakin yrityksiä - autamme asiakkaitamme toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. 

”Ennaltaehkäisy ja ennakointi on meille tärkeää. Etelä-Savon työterveys on meille suunnannäyttäjä.”

”Koneita voi aina vaihtaa – ihmisten kanssa se on vähän vaikeampaa. Etelä-Savon työterveys auttaa meitä pitämään huolta osaajistamme”

”Etelä-Savon työterveys on joustava kumppani, jonka kanssa suunniteltiin juuri meidän yritystä palveleva kokonaisuus”.

”Käytämme Etelä-Savon työterveyden palveluita, koska meille on tärkeää, että työntekijämme pääsevät nopeasti hoitoon”

Työpaikkaselvitys toiminnan lähtökohtana

Työpaikkaselvityksessä kerätään tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen ja työkykyyn. Selvityksen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tarvittava työterveyshuollon sisältö ja laajuus.

Työpaikkaselvityksessä sovitaan tavoitteista ja seurataan niiden toteutumista.

Miten terveystarkastukset toimivat?

Terveystarkastuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia, etsiä mahdollisesti terveyttä ja työkykyä uhkaavia tai vaarantavia tekijöitä sekä selvittää työntekijän terveydellistä sopivuutta kyseiseen työhön.

Terveystarkastuksen tekee työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat työntekijän työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin tarkastukseen.

Työkykykartoitus

Työkykykartoitus auttaa työssä esiintyvien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien tunnistamista. Keinoina esimerkiksi työ- ja työaikajärjestelyt sekä kuntoutus ja yhteisneuvottelu.

Laitetaan työkyky kerralla kuntoon - ota yhteyttä!  

Varatoimitusjohtaja Ulla Honkamaa, puh. 044 794 4694