Lisää työkykyä ja hyvinvointia

Etelä-Savon Työterveys on kumppaninne, kun halutte tarjota henkilöstöllenne entistä monipuolisempia palveluita työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi. Tutustu työterveyttä täydentäviin palveluihimme alta!

Hammashoito osaksi työterveyspalveluita

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, joten suun sairauksia kannattaa ehkäistä ja hoitaa viivyttelemättä. Laadukas hammashuolto on myös arvostettu henkilöstöetu. Nopeuta ja helpota työntekijöidenne hoitoonpääsyä liittämällä työterveyshuoltosopimukseenne kattavat hammaslääkäripalvelut!

Kustannuskatto ennakoi kulut
Voitte määritellä vuosittaisen, euromääräisen kustannuskaton, jonka sisällä työntekijä voi käyttää hammashoidon palveluita. Työntekijäkohtainen kustannuskatto on selkeä ja auttaa edun tarjoajaa ennakoimaan hammashoitoon liittyviä kuluja.

Perushoitoa joustavasti
Vaihtoehtoisesti voitte määritellä palvelut, joita työntekijänne voivat käyttää ilman erillistä kustannuskattoa. Suosittu malli on esimerkiksi tarjota perushoitoon kuuluvat palvelut eli hammastarkastukset, röntgenkuvaukset, hammaskiven poistot ja hampaiden paikkaukset. Paketin etuna on joustavuus ja se, että työntekijänne saa varmasti kaikki tarvitsemansa peruspalvelut.

Huomioi myös veroetu työntekijälle ja yksinyrittäjälle
Hammashuollon kustannuksista saa verovähennyksen, kun sama palvelu
tarjotaan kaikille työntekijöille ja tämä mainitaan organisaation työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Myös yksinyrittäjä saa vähennyksen. Vähennyksen yläraja/henkilö on vuodessa 2 000 €, josta työntekijälle tai yksinyrittäjälle ei tule henkilökohtaista verotuksellista etua.

Kysy lisää asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkiselta, p. 044 7944 694, satu.pulkkinen@estt.fi.

Hyvinvointi- ja terveyskyselyt

Tietoturvalliset, ammattilaisten laatimat hyvinvointi- ja terveyskyselyt auttavat organisaatiotanne saamaan ajantasaisen kokonaiskuvan henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä ja mahdollisista riskeistä.
Tulosten avulla voitte kohdentaa työkykyä tukevia toimia tehokaasti ja tuloksellisesti.

Kyselyillä voidaan kartoittaa esimerkiksi

 • koko työyhteisön tai tietyn henkilöstöryhmän (esimerkiksi esihenkilöt) työhyvinvointia ja työkykyä
 • työhön liittyviä kuormitustekijöitä
 • henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin eri riskitekijöitä
 • työolosuhteita
 • työyhteisön toimivuutta ja kehityskohteita

Kyselyt toteutetaan joustavasti verkkokyselyinä joko koko henkilöstölle tai halutulle henkilöstöryhmälle. Saatte tuloksista käyttöönne kattavat raportit ja työterveyden asiantuntijan toimenpide-ehdotukset. Kysy lisää omalta työterveyshoitajaltanne!

Tukea päihderiippuvuuden hoitoon

Tarjoamme monipuolisesti tukea päihdeongelmien hoitoon yhteistyössä A-klinikan kanssa. Päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen vähentävät niin inhimillisiä ongelmia kuin riippuvuudesta aiheutuvia taloudellisia kustannuksiakin. Joustavat digitaaliset palvelut tuovat tuen lähelle helposti ja luotettavasti.

Palveluitamme

 • Alkoholinkäytön tilannearvio sopii tilanteeseen, jossa asiakasta itseään tai työterveyden ammattilaista huolestuttaa asiakkaan alkoholinkäyttö. Tilannearvio sisältää päihdealan ammattilaisen tekemän arvion ja hoitosuunnitelman, jotka perustuvat asiakkaan tekemään itsearviointiin ja etävastaanottokäyntiin.
 • Verkkoterapia soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiongelman hoitoon. Tarjolla on neljä erilaista hoito-ohjelmaa, joiden kesto on 3 - 6 kk. Kaikki ohjelmat sisältävät hoitosuunnitelman, terapeuttisen hoito ohjelman ja hoitoyhteenvedon lähettävälle taholle.
 • Päihdealan ammattilaisen etävastaanotoilla voi keskustella mistä tahansa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvistä asioista tietoturvallisesti ja paikkakunnasta riippumatta.

Kysy palveluistamme lisää omalta työterveyshoitajalta. Lisätietoja löydät myös tästä artikkelista.

Uni- ja vireystilatutkimukset

Riittävä palautuminen ja uni luovat kaiken perustan hyvinvoinnille ja työkyvylle. Silti niihin kiinnitetään arjessa usein liian vähän huomiota.

Tyypillisiä unihäiriöitä ovat muun muassa unettomuus, uniapnea, herkkäunisuus ja levottomat jalat. Esimerkiksi uniapneaa sairastaa Suomessa yli 400 000, joista valtaosa on yhä ilman diagnoosia.

Uniongelmat voivat näkyä arjessa monella tavalla. Esimerkiksi virhealttius ja ärtyneisyys voivat lisääntyä, motivaatio laskea ja keskittymiskyky heiketä. Uniongelmainen saattaa torkahdella kesken työpäivän tai työtehtävien. Myös työtapaturmien riski kasvaa.

Unettomuus aiheuttaa monia terveysriskejä, mutta myös taloudellisia kuluja sairauspoissaoloina ja merkittävänä tuottavuuden laskuna. Esimerkiksi kroonista univajetta potevilla on keskimäärin kaksinkertainen määrä sairauspoissaoloja, kolminkertainen riski sairastua ylähengitystieinfektioihin ja yhdeksänkertainen riski mielenterveyssyistä johtuvaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Siksi uniongelmat on tärkeää ottaa vakavasti myös työpaikoilla. Etelä-Savon Työterveys tarjoaa kattavasti palveluita unen, palautumisen ja aktiivisuuden tutkimiseen sekä niiden laadun parantamiseen:

Unen ja vireyden tutkimiseen

 • Kattavat unitutkimukset uniapnean ja muiden unihäiriöiden tutkimiseen
 • Ammattikuljettajien vireystilan mittaukset
 • Uneen perehtyneen lääkärin vastaanotot

Kysy lisää omalta työterveyshoitajaltanne!

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi antaa kokonaiskuvan siitä, kuinka hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuten uni, palautuminen ja aktiivisuus, ovat tasapainossa. Hyvinvointianalyysi auttaa myös tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. Hyvinvointianalyysiin kuuluu testaus ja työterveyden ammattilaisen antama palaute.

Kysy lisää omalta työterveyshoitajaltanne!

Kysy lisää

Asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkinen, p. 044 794 4694, satu.pulkkinen@estt.fi