Mikä on tietoturva- ja tietosuojavastaava?

Tietoturva- ja tietosuojavastaavan tehtäviin Etelä-Savon Työterveys Oy:ssä kuuluu tietosuojan kehittäminen ja toteuttamisen valvonta sekä tietosuojatietouden edistäminen.

Etelä-Savon Työterveys Oy:n tietoturva- ja tietosuojavastaava on Tuula Hämäläinen, tuula.hamalainen@estt.fi, 040 757 1592.


Tietosuojaliitteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen liite henkilötietojen käsittelystä työterveyshuollon palvelusopimukseen sekä tietosuojaseloste.

/resources/public//Uutiset/Liite Yrityksen tthsopimukseen.pdf

/resources/public//Uutiset/Liite Yrittäjä tthsopimukseen.pdf

/resources/public//Uutiset/ESTT Tietosuojaseloste.pdf